Sky Lake Golf

Nội dung ưu đãi:

  • Tặng voucher miễn phí sân cỏ cho khách hàng ưu tiên chi tiêu bằng thẻ Woori Visa Platinum và Woori Visa W Platinum cho mỗi 200,000,000VND/năm (tính từ ngày 1/1 đến 31/12)

Địa điểm: Khu vực Hồ Văn Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.