NGÂN HÀNG WOORI

Về chúng tôi

Ngân hàng Woori là hệ thống ngân hàng lâu đời nhất Hàn Quốc với hơn 120 năm hình thành và phát triển. Tên gọi đầu tiên được gọi là ngân hàng Daehan Cheon-il sau đó đổi tên thành Ngân hàng Sangup. Đến năm 1950 thì được đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Hàn Quốc, sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1970 tiếp tục sát nhập với Ngân hàng Hanil và Ngân hàng Pyeonghwa, lấy tên là Ngân hàng Hanvit. Vào năm 2002 thì chính thức đổi tên thành Ngân hàng Woori và tồn tại đến bây giờ.

Ngân hàng Woori đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại mỗi chi nhánh, chúng tôi luôn quan tâm đến những hoạt động cộng đồng và môi trường xung quanh nhằm đầu tư cho một tương lai phát triển bền vững. Hàng năm Ngân hàng Woori đều tích cực đóng góp cho sự phát triển của giáo dục, y tế, kinh tế xã hội qua nhiều chương trình thiết thực.