Nhân viên đi làm hưởng lương

E – Loan

 • Lãi suất từ 1.25%/tháng
 • Kỳ hạn vay đến 05 năm
 • Hạn mức lên đến 500 triệu đồng
Nhân viên công ty thuộc Top VNR500

V – Loan

 • Lãi suất từ 1.25%/tháng
 • Kỳ hạn vay đến 05 năm
 • Hạn mức lên đến 500 triệu đồng
Vay lãi suất cố định

S – Loan

 • Lãi suất cố định 1.75%/tháng
 • Kỳ hạn 02 năm
 • Hạn mức 50 triệu đồng
Nhân viên công ty Hàn Quốc

Prime Power Loan

 • Lãi suất từ 1.06%/tháng
 • Kỳ hạn đến 05 năm
 • Hạn mức tối đa 300 triệu đồng
Nhân viên công ty niêm yết sàn chứng khoán

Prime Power Loan II

 • Lãi suất từ 1.08%/tháng
 • Kỳ hạn 05 năm
 • Hạn mức 300 triệu đồng
Nhân viên doanh nghiệp nước ngoài

High Prime Loan

 • Lãi suất từ 1.08%/tháng
 • Kỳ hạn đến 05 năm
 • Hạn mức tối đa 500 triệu đồng
Nhân viên ngân hàng

Banker’s Prime Loan

 • Lãi suất từ 0.88%/tháng
 • Kỳ hạn 05 năm
 • Hạn mức 500 triệu đồng