Long Thành Golf Club

Chi tiết ưu đãi:

  • Tặng Voucher miễn phí sân cỏ cho các khách hàng ưu tiền chi tiêu bằng thẻ Woori VISA Platinum và Woori Visa W Platinum đạt từ 200 triệu VNĐ/năm trở lên

Địa điểm:

  • Biên Hòa, Đồng Nai