Club Lounge – Khách sạn Potique Nha Trang

Nội dung ưu đãi:

  • Giảm 15% trên giá trị hoá đơn

Thời hạn:

  • ~31/12/2023

Thẻ áp dụng:

  • Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế Woori Visa

Địa điểm:

  • Khách sạn Potique – 22 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà.