GIỚI THIỆU

Sản phẩm vay tín chấp dành cho nhân viên đang làm việc tại chi nhánh và công ty có pháp nhân tại Việt Nam của doanh nghiệp Hàn Quốc, có nhu cầu vay tín chấp phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân.

ĐIỂM NỔI BẬT

Chi tiết sản phẩm

Đối tượng khách hàng
Lãi suất vay

Lãi vay = Lãi suất cơ bản + Biên độ

Thời gian vay

Phương thức thanh toán

Hồ sơ YÊU CẦU