GIỚI THIỆU

Sản phẩm vay tín chấp dành cho nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp là pháp nhân của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, hoặc doanh nghiệp thuộc danh sách VNR500 năm gần nhất, có nhu cầu vay tín chấp phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân.

ĐIỂM NỔI BẬT

Chi tiết sản phẩm

Đối tượng khách hàng
Lãi suất vay

Lãi vay = Lãi suất cơ bản + Biên độ

Thời gian vay

Phương thức thanh toán

Hồ sơ YÊU CẦU