GIỚI THIỆU

Sản phẩm vay tín chấp dành cho khách hàng đang làm việc tại các công ty, có nhu cầu vay tín chấp theo lương để phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân

ĐIỂM NỔI BẬT

Chi tiết sản phẩm

Đối tượng khách hàng
Lãi suất vay

Lãi vay = Lãi suất cơ bản + Biên độ

Ưu đãi tối đa 1.0%/năm khi

Thời gian vay

Phương thức thanh toán

Hồ sơ YÊU CẦU