GIỚI THIỆU

Sản phẩm vay tín chấp dành cho nhân viên đang làm việc tại chi nhánh, phòng giao dịch hoặc hội sở của các ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam (*).

(*) Danh sách các Ngân hàng được quy định bởi Woori Bank từng thời kỳ.

ĐIỂM NỔI BẬT

Chi tiết sản phẩm

Đối tượng khách hàng
Lãi suất vay

Lãi vay = Lãi suất cơ bản + Biên độ

Thời gian vay

Phương thức thanh toán

Hồ sơ YÊU CẦU