GIỚI THIỆU

Sản phẩm vay tín chấp với hạn mức cố định dành cho khách hàng có thu nhập từ lương, có nhu cầu vay tín chấp phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân

ĐIỂM NỔI BẬT

Chi tiết sản phẩm

Đối tượng khách hàng
Lãi suất vay

Lãi suất cố định 21%/năm

Ưu đãi tối đa 1.0%/năm khi

Thời gian vay

Phương thức thanh toán

Hồ sơ YÊU CẦU