GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Giải pháp tài chính cho những dự định lớn với sản phẩm vay thế chấp bất động sản We Home Loan tại Woori. Sản phẩm vay thế chấp bằng tài sản đảm bảo là Bất động sản (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất – Sổ hồng/Sổ đỏ) nhằm đáp ứng nhu cầu vốn vay với mục đích tiêu dùng cá nhân.

ĐIỂM NỔI BẬT

ĐIỂM NỔI BẬT

Chi tiết sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Đối tượng khách hàng
Lãi suất vay

Khách hàng khi vay thế chấp bất động sản tại Woori có thể chọn lãi suất cố định năm đầu hoặc lãi suất thả nổi:

Thời gian vay

Điều kiện tài sản đảm bảo

Điều kiện tài sản đảm bảo

Hồ sơ YÊU CẦU

Hồ sơ YÊU CẦU