GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Thẻ tín dụng Woori Visa Classic – hạng thẻ tiêu chuẩn, dễ dàng tiếp cận, đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu. Tận hưởng bạt ngàn ưu đãi đến từ hệ thống các cửa hàng liên kết Woori Store trên toàn quốc.

Phí thường niên: 300.000 VNĐ

Thẻ Woori Visa Classic

ĐIỂM NỔI BẬT

ĐIỂM NỔI BẬT

Chi tiêu trước, trả tiền sau, miễn lãi đến 45 ngày

Một kỳ sao kê được tính bằng toàn bộ chi tiêu bằng thẻ trong vòng một tháng, tính từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng. Khách hàng có 45 ngày để thanh toán dư nợ của tháng đó (tháng M), ngày đến hạn thanh toán cho dư nợ tháng M sẽ vào ngày 15 của tháng M+1.

Khách hàng có 02 ngày ân hạn sau ngày đến hạn thanh toán, nếu thanh toán toàn bộ số dư trong 02 ngày ân hạn, khách hàng không bị tính lãi và phí trả chậm.

Hoàn phí thường niên năm đầu
Hoàn phí thường niên năm đầu cho chủ thẻ tín dụng Woori Visa Classic khi chi tiêu đủ 1.000.000 VNĐ trong vòng 03 tháng từ ngày kích hoạt thẻ
Tích lũy 0.2% giá trị giao dịch thành điểm thưởng

Chủ thẻ tín dụng Woori Visa Classic có thể tích lũy 0.2% giá trị giao dịch thành điểm Wee@Point. Tích lũy không giới hạn.

Thẻ được tích điểm dựa trên giá trị thanh toán chi tiêu tại các điểm chấp nhận thẻ trong nước và quốc tế (không bao gồm các giao dịch rút tiền mặt). 1 điểm = 1 VNĐ, điểm tích lũy sẽ không bị hết hạn trong suốt thời gian sử dụng thẻ.

Điểm tích lũy có thể quy đổi thành tiền hoàn lại hoặc sản phẩm khác tùy chính sách đổi điểm thưởng của Ngân hàng từng thời điểm.

Tính năng 2-trong-1, tích hợp tính năng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng trên cùng 1 thẻ

Tích hợp tính năng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, cho phép chủ thẻ tín dụng sử dụng phương thức thanh toán như thẻ ghi nợ. Khách hàng có thể đăng ký hạn mức tính năng 2-trong-1 cho thẻ tín dụng để chuyển đổi tất cả các giao dịch mua hàng (thanh toán tại POS) với giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức này thành giao dịch được ghi nợ trực tiếp vào tài khoản thanh toán như thẻ ghi nợ. Các giao dịch có giá trị lớn hơn hạn mức được chọn sẽ được thanh toán như thẻ tín dụng thông thường.

Ví dụ: Khách hàng lựa chọn hạn mức tính năng 2-trong-1 là 2.000.000 VNĐ Khách hàng thực hiện 1 giao dịch mua hàng trị giá 1.900.000 VNĐ. Vì giá trị giao dịch nhỏ hơn 2.000.000VNĐ, số tiền được ghi nợ ngay vào tài khoản thanh toán của khách hàng vào thời điểm giao dịch. Trường hợp tài khoản thanh toán của Khách hàng không đủ để ghi nợ trực tiếp, giao dịch được tự động thanh toán theo hình thức tín dụng. Khách hàng thực hiện 1 giao dịch mua hàng trị giá 2.200.000 VNĐ: Vì giá trị giao dịch lớn hơn 2.000.000VNĐ, giao dịch của khách hàng được coi là giao dịch thanh toán tín dụng thông thường và sẽ được thể hiện trên sao kê của tháng đó. Khách hàng sẽ thanh toán cho giao dịch này vào ngày đến hạn thanh toán.

(*) Chỉ áp dụng với các giao dịch mua hàng trong nước.

Tận hưởng ưu đãi từ hệ thống các cửa hàng đối tác

Woori Store là hệ thống các cửa hàng đối tác của Woori Bank. Khách hàng khi sử dụng thẻ của Woori Bank tại Woori Store sẽ được chiết khấu trực tiếp với mức ưu đãi lên tới 70%.

Khám phá hệ thống Woori Store ngay tại đây.

Điều kiện mở thẻ

Điều kiện mở thẻ

Hồ sơ yêu cầu

Hồ sơ yêu cầu