S-Loan sắm tết quên hết âu lo

Tên chương trình: S-LOAN SẮM TẾT – QUÊN HẾT ÂU LO

Thời gian: 11/01/2021 – 31/01/2021

Đối tượng áp dụng: Sản phẩm vay tín chấp tiêu dùng S – Loan tại Speed Loan Center – Woori Bank Việt Nam.

Chi tiết ưu đãi: Trong thời gian diễn ra chương trình, 05 khách hàng đầu tiên có khoản vay tín chấp S – Loan được giải ngân thành công sẽ nhận Lì xì 500.000 VND bằng tiền mặt. Tiền Lì xì được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng do khách hàng cung cấp.

Tham khảo thêm về sản phẩm vay S-Loan tại đây