Phương thức thanh toán thẻ tín dụng

Thanh Toán Tự Động

Quý khách có thể yêu cầu ghi nợ tự động vào tài khoản của Quý khách tại Ngân hàng Woori. Chỉ cần quy định số tiền mong muốn (khoản nợ tối thiểu hoặc toàn bộ số nợ), Woori Bank sẽ tự động trích từ tài khoản chính của Quý khách mỗi tháng để thanh toán cho dư nợ trên thẻ tín dụng.

Để duy trì dịch vụ này, số dư trong tài khoản thanh toán của Quý khách cần bằng hoặc lớn hơn khoản ghi nợ tự động.

Thanh toán qua ứng dụng Ngân Hàng số Woori WON Việt Nam

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng WON

Bước 2: Chọn “Menu” => Chọn “Thẻ” => Chọn “Thanh toán Thẻ tín dụng”

Bước 3: Thực hiện thanh toán khoản tiền mong muốn tại màn hình chính

Thanh Toán Chuyển Khoản

Quý khách có thể thanh toán dư nợ thẻ tín dụng bằng cách chuyển khoản từ ngân hàng khác với thông tin như sau:

• Tên tài khoản: Tên đầy đủ của Chủ thẻ

• Số tài khoản: 16 chữ số trên thẻ

• Ngân hàng thụ hưởng: Woori Bank Vietnam

• Nội dung: Thanh toán thẻ tín dụng

Tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch Ngân hàng Woori

Quý khách có thể dùng tiền mặt để thanh toán dư nợ thẻ tín dụng tại chi nhánh của Ngân Hàng Woori vào các ngày làm việc trong tuần (8:30 – 16:30, Thứ 2 – Thứ 6)

Tại ATM Ngân hàng Woori

  • Bước 1: Đưa thẻ ghi nợ vào máy và nhập mã PIN
  • Bước 2: Chọn “Thanh toán Thẻ tín dụng”
  • Bước 3: Nhập số thẻ tín dụng (16 số) và các thông tin liên quan
  • Bước 4: Điền số tiền cần chuyển và nhấn Enter
  • Bước 5: Hệ thống báo thành công và hoàn tất giao dịch