Mở thẻ Woori – Nhân đôi ưu đãi

Tên chương trình: MỞ THẺ WOORI – NHÂN ĐÔI ƯU ĐÃI

Thời gian: 01/03/2021 – 31/12/2021

Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả Thẻ phát hành trước ngày 31/12/2021. Thẻ Tín Dụng Woori được phát hành bởi Woori Bank, bao gồm:

  • Thẻ Tín Dụng Woori Visa Platinum
  • Thẻ Tín Dụng Woori Visa Classic

(*) Không áp dụng cho thẻ doanh nghiệp

Chi tiết ưu đãi:

  • Thẻ Woori Visa Platinum: Hoàn phí thường niên 900.000 VNĐ năm đầu tiên nếu có tổng giao dịch chi tiêu hợp lệ từ 1 triệu VNĐ trong 03 tháng đầu mở Thẻ; Miễn phí thường niên 900.000 VNĐ năm tiếp theo khi có tổng chi tiêu hợp lệ trong năm liền trước từ 200 triệu VNĐ trở lên.
  • Thẻ Woori Visa Classic: Hoàn phí thường niên 300.000 VNĐ năm đầu tiên nếu có tổng giao dịch chi tiêu hợp lệ từ 1 triệu VNĐ trong 03 tháng đầu mở Thẻ; Miễn phí thường niên 900.000 VNĐ năm tiếp theo khi có tổng chi tiêu hợp lệ trong năm liền trước từ 100 triệu VNĐ trở lên.

Click để xem chi tiết chương trình.