MIỄN PHÍ chuyển đổi thẻ ATM công nghệ Chip Contactless

Căn cứ theo Thông tư số 1524/NHTT-TT ngày 13/03/2019 của Ngân hàng Nhà nước về việc chuyển đổi thẻ ghi nợ nội địa sang thẻ chip, đến cuối năm 2021 các Ngân hàng cần hoàn thiện việc chuyển đổi 100% các thẻ từ hiện đã phát hành.

Woori Bank đã triển khai chương trình miễn phí chuyển đổi thẻ ghi nợ nội địa công nghệ từ thành công nghệ chip contactless cho khách hàng từ tháng 07/2020. Đối với các khách hàng hiện vẫn đang sử dụng thẻ ghi nợ nội địa công nghệ từ, vui lòng mang theo thẻ cũ cùng CMND/CCCD đến chi nhánh Woori Bank gần nhất để được hỗ trợ đổi thẻ MIỄN PHÍ đến hết 31/03/2022.