Liên kết Thẻ Woori cùng LOTTE Members – Mở khóa hàng ngàn Ưu Đãi

Tên chương trình: LIÊN KẾT THẺ WOORI CÙNG LOTTE MEMBERS – MỞ KHÓA HÀNG NGÀN ƯU ĐÃI

Thời gian: 01/09/2021 – 31/08/2022

Đối tác liên kết: Công ty TNHH Lotte Members Việt Nam (L.Point)

Đối tượng áp dụng: Thẻ Woori (“Thẻ”) được phát hành bởi Woori Bank, bao gồm:

 • Thẻ Tín Dụng Woori Visa Platinum
 • Thẻ Tín Dụng Woori Visa Classic
 • Thẻ Ghi nợ Woori Visa Debit

(*) Không áp dụng cho thẻ doanh nghiệp

Chi tiết ưu đãi:

5.1 Tích lũy điểm thưởng

 • Chủ thẻ Woori có thể tích lũy điểm L cho mỗi chi tiêu tại các điểm thanh toán trong hệ thống L.Point và sử dụng điểm L để mua hàng hóa/ dịch vụ tại LOTTE Cinema, LOTTERIA, Angels-in-us Coffee, Đài quan sát LOTTE, LOTTE Department Store, LOTTE Mart, SPEED L.
 • Chủ thẻ Woori sẽ được tích 1% giá trị giao dịch thành điểm L khi thanh toán tại các điểm thanh toán: LOTTE Cinema, LOTTERIA, Angels-in-us Coffee, Đài quan sát LOTTE, Hệ thống nhà hàng của LOTTE Hotel & Resort; LOTTE Department Store; LOTTE Mart, SPEED L.
 • Chủ thẻ Woori sẽ được tích 5% giá trị giao dịch thành điểm Cinema khi thanh toán tại quầy vé và 3% tại Quầy bắp nước.
 • Tỷ lệ quy đổi khi sử dụng điểm: 1.000 L.Point = 1.000 VNĐ.
 • Thời hạn sử dụng điểm: 02 năm kể từ ngày tích lũy.

5.2 Ưu đãi giảm giá

 • Giảm giá 10% khi mua vé tại Đài quan sát LOTTE, LOTTERIA, Angels-in-us Coffee.
 • Giảm giá từ 5 – 35% tại cửa hàng của các đối tác ngoài tập đoàn LOTTE (Danh sách cập nhật theo tháng).

5.3 Theo dõi điểm tích lũy tại ứng dụng L.Point

 • https://bit.ly/lpointvn (Android)
 • https://bit.ly/lpointios (iOS)

Đăng ký thành viên L.Point tại đây.

Xem thêm: Điều kiện – Điều khoản Lotte Members.