Lãi suất giảm sâu – Tậu ngay nhà mới

Tên chương trình: LÃI SUẤT GIẢM SÂU – TẬU NGAY NHÀ MỚI

Thời gian: 04/05/2021 – 30/06/2021

Đối tượng áp dụng: Sản phẩm vay We Home Loan, áp dụng cho toàn bộ khách hàng vay cá nhân (bao gồm cả người nước ngoài cư trú tại Việt Nam)

Chi tiết ưu đãi: Khách hàng giải ngân thành công gói vay We Home Loan từ ngày 04/05/2021 đến hết ngày 30/06/2021, sẽ được áp dụng mức lãi suất ưu đãi cố định năm đầu chỉ từ 0.49%/tháng (tương ứng 5.99%/năm).

Tìm hiểu sản phẩm vay We Home Loan tại đây