Hè rực rỡ cùng ưu đãi giảm giá tại Agoda và Booking.com

Agoda

  1. Chi tiết ưu đãi:

• Giảm 20% vào ngày đặc biệt (07/07, 08/08, 09/09, 10/10, 11/11 và 12/12 trong năm 2022)
• Giảm 10% vào tất cả các ngày còn lại.

2. Thời gian áp dụng:

Thời gian đặt phòng: Từ 01/07/2022 – 31/12/2022.

Thời gian lưu trú: 01/07/2022 – 31/03/2023

***Lưu ý: ƯU ĐÃI chỉ áp dụng với khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước có thể hiện dòng chữ “ĐỦ TIÊU CHUẨN NHẬN KHUYẾN MẠI”.

3. Điều khoản và Điều kiện:

– Khuyến mãi chỉ áp dụng cho các khách sạn có tham gia chương trình và các khách sạn được chỉ định (chỉ áp dụng cho hình thức trả trước) được thực hiện tại đường dẫn hợp lệ như chỉ định: www.agoda.com/visavn

– Khuyến mãi chỉ áp dụng trên giá trị phòng (trước thuế, phí dịch vụ và các phụ thu khác – nếu có)

– Ưu đãi được áp dụng cho khách sạn chấp nhận hình thức thanh toán trả trước có dòng chữ “Đủ Tiêu Chuẩn Nhận Khuyến Mãi” được thể hiện trên hình ảnh chủ đạo của khách sạn. Phần giảm giá sẽ được thể hiện tại bước “Chi Tiết Thanh Toán” sau khi chủ thẻ Woori Visa đăng nhập số thẻ hợp lệ. Phần giá trị giảm giá thể hiện trước dòng thuế & phí dịch vụ của khách sạn & được áp dụng trước khi xác nhận giá cuối cùng của đơn đặt phòng. Khuyến mãi không áp dụng cho các giao dịch chọn hình thức thanh toán trực tiếp tại khách sạn.

– Khuyến mãi không được chuyển đổi, cộng dồn và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ giảm giá, khuyến mãi, phần thưởng, chương trình khách hàng thân thiết, mặt hàng được giảm giá và các mặt hàng có giá cố định (trừ trường hợp có quy định cụ thể)

– Khuyến mãi không được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc bất kì sản phẩm nào khác.

– Chủ thẻ đủ điều kiện tham gia sẽ bị ràng buộc bởi quy định và điều kiện của Agoda và VISA. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Agoda là quyết định cuối cùng

– VISA và / hoặc Agoda có thể thay đổi điều kiện chương trình vào bất cứ thời điểm nào.

– Khuyến mãi này độc lập & không liên quan đến bất cứ chương trình nào được thực hiện giữa VISA và chủ thẻ (ví dụ như về phương thức thanh toán, v.v), do VISA toàn quyền quyết định và do Ngân hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm và thực hiện.Khuyến mại chỉ áp dụng cho các chủ thẻ VISA hợp lệ đang sở hữu thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ VISA phát hành tại Việt Nam.

– Khuyến mại áp dụng theo quy tắc ưu tiên người đến trước.

– VISA và / hoặc Agoda có quyền dừng chương trình bất cứ lúc nào nếu ngân sách chương trình đã được sử dụng hết.

———————

Booking.com

  1. Chi tiết ưu đãi: Chủ thẻ Woori Visa được hoàn tiền 6% – 10% khi đặt chỗ nghỉ.

Bước 1: Tạo tài khoản Booking.com

Bước 2: Chọn chỗ nghỉ có biểu tượng hoàn tiền

Bước 3: Đặt và thanh toán bằng thẻ Woori Visa hợp lệ

  1. Thời gian: 01/02/2021 – 31/12/2024.
  2. Điều khoản và Điều kiện:

– Ưu đãi áp dụng cho tất cả chủ thẻ Woori Visa Chính và Phụ (“Chủ thẻ”)

– Đặt chỗ phải được thực hiện thông qua Booking.com/VisaVN theo các bước sau:

  • Đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản Booking.com đã đăng ký.
  • Chọn chỗ nghỉ, ngày đi và loại phòng mong muốn để xem mức giá và ước tính giá trị hoàn tiền. Chọn chỗ nghỉ có biểu tượng hoàn tiền.
  • Sử dụng thẻ Woori Visa đủ điều kiện để hoàn tất đặt phòng.

– Những đặt phòng được thực hiện trên ứng dụng Booking.com không đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi này.

– Các đặt phòng đã hủy và “vắng mặt” sẽ không đủ điều kiện tham gia.

– Tặng thưởng sẽ được gửi sau ít nhất 67 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất kỳ lưu trú tại chỗ nghỉ. Chủ thẻ có thể kiểm tra trang “Tặng thưởng & Ví” để biết trạng thái hoàn tiền.

– Hoàn tiền sẽ được gửi vào thẻ đã nhập trong mục “Tặng thưởng & Ví” của Booking.com. Bạn có thể truy cập mục này bằng cách nhấn vào Hồ sơ > Tặng thưởng & Ví.

– Những chỗ nghỉ không chấp nhận thanh toán thẻ sẽ không đủ điều kiện nhận ưu đãi. Đây là những chỗ nghỉ chỉ chấp nhận tiền mặt làm phương thức thanh toán và không có biểu tượng “hoàn tiền” được hiển thị trên đăng ký chỗ nghỉ của họ.

– Tất cả các điều kiện của chương trình khuyến mãi phải được thỏa mãn tại thời điểm thực hiện đặt phòng. Không cho phép bất cứ yêu cầu hồi tố nào.

– Nếu có thắc mắc về ưu đãi, bạn có thể liên hệ Dịch vụ Khách hàng của Booking.com tại www.booking.com/content/contact-us.html

– Booking.com và/hoặc Visa có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện tại bất kỳ thời điểm nào.

– Ưu đãi này tuân theo các điều khoản và điều kiện của Booking.com. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của Booking.com và Visa sẽ là quyết định cuối cùng.

– Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Anh và bất kỳ bản dịch ngôn ngữ nào, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.