Giảm đến 2 triệu đồng khi mua iPad tại ShopDunk bằng thẻ Woori Napas

  1. Chương trình: Giảm đến 2 triệu đồng khi mua iPad tại ShopDunk bằng thẻ Woori Napas
  2. Thời gian: 25/11/2022 – 25/12/2022
  3. Sản phẩm áp dụng: Thẻ ghi nợ nội địa Woori Napas (Thẻ ATM)
  4. Nội dung ưu đãi:
  • Giảm 2.000.000 VND đối với iPad Pro M2 Series.
  • Giảm 1.000.000 VND đối với iPad Gen 10 Series.
  • Giảm thêm 10% tối đa 300.000đ cho các sản phẩm khác khi thanh toán bằng thẻ Woori Napas qua Payoo POS.
5. Hướng dẫn và danh sách cửa hàng áp dụng chương trình tại đây.