Wyndham Sky Lake Resort & Villas

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 15% giá phòng trên website
  • Giảm 20% dịch vụ ăn uống tại:
    • ARIA Restaurant
    • The Palms Bar
  • Giảm 20% dịch vụ Mây Spa

Thời hạn ưu đãi

  • Đến 30/08/2022

Địa chỉ áp dụng

  • Khu vực Hồ Văn Sơn, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội