Ưu đãi bánh Trung Thu tại Tous les Jours

Nội dung ưu đãi:

  • Khi khách hàng thanh toán bằng thẻ Woori Visa trước ngày (early bird) 10.08.2022 sẽ nhận được mức chiết khấu như sau:

 

Thông tin liên hệ: