Upfit

Nội dung ưu đãi:

  • Giảm trực tiếp 10% phí dịch vụ cho chủ thẻ Woori Visa
  • Miễn 100% phí cho gói Performance Lab Test dựa trên thể trạng của khách hàng

Điều khoản và điều kiện:

  • Độ tuổi giới hạn từ 16 tuổi trở lên
  • Khoá huấn luyện cá nhân chỉ áp dụng tại TPHCM. Những khu vực khác có thể sử dụng dịch vụ huấn luyện online.
  • Upfit có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về những vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mãi.

Thời gian:

  • 24/04/2023~24/04/2024

Thẻ áp dụng:

  • Thẻ tín dụng quốc tế và thẻ ghi nợ Woori Visa

Địa điểm:

  • Z06, Đường 13, Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM