TOUS les JOURS

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 10% cho đơn hàng từ 150.000 VNĐ trở lên thanh toán bằng thẻ Woori VISA Classic & Woori VISA Platinum

Thời hạn ưu đãi

  • Đến 31/12/2022

Địa điểm áp dụng

  • Hệ thống cửa hàng Paris Baguette trên toàn quốc (trừ cửa hàng TOUS les JOURS Diamond Plaza).