TOUS les JOURS

Chi tiết ưu đãi: Giảm 10% cho đơn hàng từ 150.000 VNĐ trở lên

Thẻ áp dụng: Woori VISA Credit Classic & Woori VISA Platinum

Thời hạn ưu đãi: Vô thời hạn

Địa điểm áp dụng: Hệ thống cửa hàng TOUS les JOURS trên toàn quốc (trừ cửa hàng TOUS les JOURS Diamond Plaza).