The Spa – New World Phú Quốc

Nội dung ưu đãi:

  • Ưu đãi 15% cho dịch vụ Spa

Thẻ áp dụng:

  • Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế Woori Visa

Thời hạn ưu đãi:

  • 01/11/2022 – 01/11/2023

Nơi áp dụng:

  • New World Phú Quốc Resort, Bãi Khem, An Thới, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang