The Chi Hotel

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 10% dịch vụ phòng trên giá công bố
  • Giảm 10% cho dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Ngo Dining

Thời hạn ưu đãi

  • Đến 1/5/2022

Địa điểm áp dụng

  • Sô 13-15 Nhà Chung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội