The Anam Resort & Villa

Chi tiết ưu đãi:

  • Giảm 20% trên giá phòng khi đặt qua website
  • Giảm 15% trên dịch vụ F&B tại:
    • Nhà hàng Colonial
    • Nhà hàng Indochine
    • Nhà hàng Lang Viet
  • Giảm 30% cho dịch vụ spa tại The Anam spa.

Thời hạn ưu đãi: 01/01/2022 – 31/12/2022

Nơi áp dụng ưu đãi:

  • Lô D3, Khu du lịch Cam Ranh Peninsula, Tỉnh Khánh Hoà.