Starbuck

Nội dung ưu đãi:

  • Chương trình 1: Giảm ngay 10.000 VNĐ khi chạm với Visa tại tất cả các cửa hàng Starbuck

Thẻ hợp lệ: Woori Visa Debit Z-Card

Thời hạn: ~30/09/2023

Địa điểm: tất cả cửa hàng Starbuck trên toàn quốc