Spice Việt

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 10% trên giá trị hóa đơn

Thời hạn ưu đãi

  • Đến 1/4/2023

Địa điểm áp dụng

  • Spice Việt Hà Nội: 46 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội
  • Spice Việt Huế: 15 Lý Thường Kiệt, Huế
  • Spice Việt Hội An: 187 Lý Thường Kiệt, Hội An, Quảng Nam
  • Spice Việt Sài Gòn: 157 Pasteur, Quận 3, Hồ Chí Minh