Sono Belle

Chi tiết ưu đãi

  • Tặng ngay 20,000,000 điểm thưởng vào thẻ cho khách hàng ghi điểm Hole in one vào hố số 06

Thời hạn ưu đãi: vô thời hạn

Địa điểm:

  • Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng