Sheraton Saigon Hotel & Towers

Chi tiết ưu đãi:

  • Giảm 10% cho các dịch vụ ẩm thực trên giá trị hóa đơn trước khi áp dụng VAT và phí dịch vụ.

Thẻ áp dụng:

  • Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế Woori Visa (trừ thẻ doanh nghiệp và Z-card)

Thời hạn ưu đãi:

  • Đến 01/11/2023

Địa điểm áp dụng

  • 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh