Rita Võ Sport

Nội dung ưu đãi:

  • Giảm 5% trên giá bán niêm yết của sản phẩm thuộc dòng Home Fitness khi khách hàng mua sản phẩm thể dục thể thao thuộc dòng Home Fitness và thanh toán bằng thẻ Woori Visa.

Thời gian: từ 30/09/2022 đến 30/09/2023

Địa điểm: