Retro Kitchen & Bar

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 10% trên giá trị hóa đơn

Thời hạn ưu đãi

  • Đến 22/3/2022

Địa điểm áp dụng

  • 85-87 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng