Premier Havana Nha Trang Hotel

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 15% giá phòng trên website
  • Giảm 20% dịch vụ ăn uống (không bao gồm mini bar và dịch vụ ăn uống tại phòng)
  • Giảm 20% dịch vụ spa
  • Miễn phí nâng cấp hạng phòng cho hạng thẻ Platinum (theo điều kiện phòng trống của khách sạn)
  • Đặt trước tại website
  • Mã ưu đãi: WOORI22

Thời hạn ưu đãi

  • Đến 31/12/2022

Địa điểm áp dụng

  • Khách sạn PREMIER Havana Nha Trang, Số 38 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa