Phòng Khám Singapore Indochina Healthcare Group

Chi tiết ưu đãi

 • Áp dụng cho chủ thẻ Woori VISA Platinum và Asiana W Platinum:
  • Giảm 15% cho lần khám đầu tiên trên giá trị hóa đơn
  • Giảm 10% cho những lần khám sau trên giá trị hóa đơn
  • Áp dụng cho tất cả các dịch vụ tại phòng khám (không bao gồm hóa đơn thuốc)
 • Áp dụng cho chủ thẻ Woori VISA Classic và Woori VISA Debit:
  • Giảm 10% trên giá trị hóa đơn
  • Áp dụng cho các gói khám sức khỏe tại phòng khám (không bao gồm hóa đơn thuốc)

Thẻ áp dụng: thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế của Ngân hàng Woori.

Thời hạn ưu đãi: Đến 1/8/2023

Địa điểm áp dụng: Số 16 đường Tôn Dật Tiên, phường Tân Phong, quận 7, TP. HCM