Paris Bagguette

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 15% trên giá trị hóa đơn, tối đa 100,000VND

Thời hạn ưu đãi

  • Vô thời hạn

Địa điểm áp dụng

  • Hệ thống cửa hàng Paris Baguette trên toàn quốc