Paris Bagguette

Chi tiết ưu đãi: Giảm 15% trên giá trị hóa đơn, tối đa 100,000VND

Thẻ áp dụng: Woori Visa Credit Classic, Woori Visa Credit Platinum và Woori Visa Asiana Credit Platinum

Thời hạn ưu đãi: Vô thời hạn

Địa điểm áp dụng: Hệ thống cửa hàng Paris Baguette trên toàn quốc