Nhà hàng Streats – Khách sạn iBis Style Nha Trang

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 15% trên hoá đơn

Thời hạn ưu đãi

  • Đến 31/12/2023

Thẻ áp dụng: 

  • Thẻ ghi nợ Woori Visa và thẻ tín dụng Woori Visa

Địa điểm:

  • ibis Styles Nha Trang Hotel, 86 Hùng Vương, Nha Trang, Khánh Hòa