Nhà hàng Nous

Chi tiết ưu đãi:

  • Giảm giá trực tiếp 10% trên tổng hoá đơn

Thời hạn ưu đãi: từ 13/04/2022 đến 13/04/2023

Nơi áp dụng: 42 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP.HCM