Nhà hàng Nous

Chi tiết ưu đãi:

  • Giảm giá trực tiếp 10% trên tổng hoá đơn

Thẻ áp dụng:

  • Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ Woori Visa

Thời hạn ưu đãi:

  • 13/04/2022 đến 13/04/2023

Nơi áp dụng:

  • 42 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP.HCM