Nhà hàng CoCo Á

Chi tiết ưu đãi:

  • Giảm 10% trên giá trị hóa đơn

Thẻ áp dụng:

  • Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế Woori Visa

Thời gian ưu đãi:

  • 14/04/2022-14/04/2023

Nơi áp dụng:

  • Nhà hàng CoCo Á 13A Lê Đại Hành, TP. Hà Nội