Nhà hàng CoCo Á

Chi tiết ưu đãi:

  • Giảm 10% trên giá trị hóa đơn

Thời gian ưu đãi: 14/04/2022-14/04/2023

Nơi áp dụng: Nhà hàng CoCo Á 13A Lê Đại Hành, TP. Hà Nội