Mầm Gạo Spa

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 20% trên giá trị hóa đơn (không áp dụng cho dịch vụ Special Care)

Thẻ áp dụng: thẻ tính dung và thẻ ghi nợ quốc tế Woori Visa

Thời hạn ưu đãi: ~01/04/2023

Địa điểm áp dụng

  • CN Hoa Lan : 69 Hoa Lan, P2, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
  • CN Thao Dien: 2A Nguyễn Bá Huân, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM