Mầm Gạo Spa

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 20% trên giá trị hóa đơn (không áp dụng cho dịch vụ Special Care)

Thời hạn ưu đãi

  • Đến 01/04/2023

Đối tượng ưu đãi:

  • Mọi thẻ Woori Visa

Địa điểm áp dụng

  • CN Hoa Lan : 69 Hoa Lan, P2, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
  • CN Thao Dien: 2A Nguyễn Bá Huân, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM