Leo’s Cocktails & Co.

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 10% cho chủ thẻ Woori VISA Debit và Woori VISA Classic
  • Giảm 15% cho chủ thẻ Woori VISA Platinum

Thời hạn ưu đãi

  • Đến 1/1/2022

Địa điểm áp dụng

  • 16 Lò Sũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội