Le Indochina Hotel

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 10% trên giá phòng công bố

Thời hạn ưu đãi

  • Đến 31/12/2022

Địa điểm áp dung

  • 45 Nguyễn Đăng Đạo, Suối Hoa, Bắc Ninh