Laang Restaurant

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 5% trên giá trị hóa đơn

Thời hạn ưu đãi

  • Đến 15/1/2022

Địa điểm áp dụng

  • 22 Đặng Hữu Phổ, Thảo Điền, Quận 2, HCM