Kiwooza Planet

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 10% trên giá trị hóa đơn

Thời hạn ưu đãi

  • Đến 20/01/2022

Địa điểm áp dụng

  • Tầng 1, Saigon South Marina Club, 9A Trần Văn Trà, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM