Khách sạn Salmalia – Đà Nẵng

Nội dung ưu đãi:

  • Giảm 5% chi phí đặt phòng lưu trú khi khách thanh toán bằng thẻ Woori Bank tại khách sạn Salmalia Boutique Hotel and Spa.
  • Giảm 50% chi phí Massage khi khách thanh toán bằng thẻ Woori Bank tại khách sạn Salmalia Boutique Hotel and Spa.
  • Những trường hợp đã thanh toán trước khi đến khách sạn đưa thẻ để được giảm thêm thì không áp dụng

Thời gian ưu đãi: 01/06/2022 đến 31/12/2022

Địa điểm: Khách sạn Salmalia Boutique – 52 Đường Lâm Hoành, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam.