Khách sạn New World Sài Gòn

Nội dung ưu đãi:

  • Khi Chủ Thẻ dùng Thẻ Ngân hàng Woori VISA Platinum vAsiana Woori W Platinum để thanh toán cho việc sử dụng dịch vụ ăn uống đối với thực đơn A-la-Carte và thức uống không cồn tại nhà hàng Black Vinegar, Parkview Café, Whisper Bar & Lounge và Splash Pool Bar sẽ được chiết khấu 30% (Chưa bao gồm Thuế và Phí dịch vụ).
  • Khi Chủ Thẻ dùng Thẻ Ngân hàng Woori VISA Classic vWoori VISA Debit để thanh toán cho việc sử dụng dịch vụ ăn uống đối với thực đơn A-la-Carte và thức uống không cồn tại nhà hàng Black Vinegar, Parkview Café, Whisper Bar & Lounge và Splash Pool Bar sẽ được chiết khấu 20% (Chưa bao gồm Thuế và Phí dịch vụ).

Thời gian ưu đãi: ~30/06/2023

Địa điểm: Nhà hàng Black Vinegar, Parkview Café, Whisper Bar & Lounge và Splash Pool Bar – 76 Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.