Kamaza Restaurant

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 5% cho hóa đơn từ 1 triệu trở lên
  • Giảm 10% cho hóa đơn từ 2 triệu trở lên

Thời hạn ưu đãi

  • Đến 1/4/2022

Địa điểm áp dụng

  • 14B15 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Q.2, TP HCM