K-Market

Chi tiết ưu đãi: Giảm 3% trên giá trị hóa đơn

Thẻ áp dụng: thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng Woori Visa

Thời hạn ưu đãi: Vô thời hạn

Địa điểm áp dụng: Hệ thống cửa hàng K-Market trên toàn quốc