K-Market

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 3% trên giá trị hóa đơn

Thời hạn ưu đãi

  • Vô thời hạn

Địa điểm áp dụng

  • Hệ thống cửa hàng K-Market trên toàn quốc