Hotel des Arts Saigon

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 10% cho dịch vụ trà chiều tại Café des Beux-arts.
  • Giảm 10% cho tổng hóa đơn tại Café des Beux-arts.
  • Giảm 10% cho buffet trưa tại nhà hàng Saigon Kitchen.
  • Giảm 10% cho tổng hóa đơn tại nhà hàng Social Club (không áp dụng cho các sự kiện ẩm thực đặc biệt như là Sunday EPIC Brunch, Truffle Tuesday,…)

Thời hạn ưu đãi

  • Đến 31/12/2023

Địa điểm áp dụng

  • 76-78 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh