Hotel de la Coupole Sapa

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 15% dịch vụ ăn uống tại:
    • Chic Restaurant
    • Cacao Cafe
    • Absinthe Bar

Thời hạn ưu đãi

  • Đến 8/6/2022

Địa điểm áp dụng

  • Số 1 đường Hoàng Liên, Sapa, Lào Cai